Direktivy vesmírného sboru:


Obecné

 • Každé kosmopako zodpovídá samo za sebe, hry se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí.
 • Hra se koná za každého počasí.
 • Hry se účastní vesmírné posádky o kapacitě čtyř kosmopak. V případě nedostatku kosmopak mohou někteří členové zastávat funkci více kosmopak zároveň.
 • Pokud není uvedeno jinak, je zakázáno spolupracovat s jinými vesmírnými posádkami.
 • Pokud se posádka rozhodne v průběhu hry odstoupit, musí o tom informovat organizátory.
 • Hry se smí účastnit kosmopaka starší 18 let. Mladší kosmopako pouze s dospělým doprovodem.
 • Vesmírná kosmopaka, která záměrně poruší tato pravidla, sabotují principy hry či pravidla fair-play, mohou být penalizována, nebo dle závažnosti diskvalifikována.
 • Pamatujte, organizátorské kosmopaka jsou svině. Pravidla mohou být měněna až do začátku akce, během akce i několik let po jejím skončení.

Průběh hry

 • Páteční příjezd posádek může začít v 18:00.
 • V pátek startujeme ve 20:30.
 • Během večera se bude konat bodovaná prologová aktivita. Vesmírné posádky se na ni mohou a nemusí připravovat.  
 • Hlavní část hry má hromadný start v sobotu v 7:00. Před (ne nutně těsně před) startem obdrží posádky zadání šifer v zalepených obálkách. Každá obálka je unikátně označena. Obálky se otevírají dle instrukce na ceduli stanoviště nebo rozluštěním předchozí šifry.
 • Každé stanoviště má svůj název a kód a je v terénu označeno vývěskou s těmito informacemi. Na vývěsce je též uvedena instrukce k otevření šifry. Je zakázáno otevírat jiné šifry, než jaké určuje vývěska.
 • Hra se skládá ze startu, devíti stanovišť, pokladu a cíle. Cílem hry je lineárně projít všechna stanoviště.
 • Na každém stanovišti plní vesmírná posádka jeden nebo více úkolů. 
 • Některé ze stanovišť budou mít určenou otevírací dobu, která bude předem zveřejněna. Pokud posádka přijde na stanoviště pozdě, již jí nemusí být umožněno plnění úkolu.
 • Součástí hry je též stanoviště pokladové, které však vesmírná posádka nemusí během hry navštívit.
 • Hra končí ve 20:00, resp. 20:30 s bodovou penalizací. V případě pozdějšího zaslání cílového kódu, bude vesmírná posádka diskvalifikována.

Šifry a úkoly:

 • Řešením každé šifry je kód, který zadáním do aplikace Holly 6000 ukáže GPS souřadnice následujícího stanoviště. Pokud vesmírná posádka šifru nemůže vyluštit, může si vzít nápovědu, případně i řešení.
 • Mezi obálkami se šiframi může být jedna nebo i více obálek se šifrou diskvalifikační, jejichž odevzdání v neotevřené podobě bude požadovat organizátor v cíli.
 • Pokud není uvedeno jinak, používá se v šifrách anglická abeceda – tedy 26 písmen bez CH. Výjimkou z tohoto pravidla může být použití morseovky a polského kříže.
 • Příběhová část psaná na vývěskách jednotlivých stanovišť je velmi zajímavá a poutavá, ale není součástí řešení šifer. Stejně tak i text kurzívou. Taktéž nejsou pro řešení šifer relevantní překlepy, gramatické chyby, chyby v interpunkci, diakritice apod.
 • Pokud je na stanovišti přítomen organizátor, nahlásí mu vesmírná posádka při příchodu svůj název. Kosmopaka plní daný úkol v pořadí, v jakém ke stanovišti dorazila, pokud organizátor neřekne jinak.
 • Je slušností první posádky snažit se na stanovišti nezdržovat, splnit nebo vzdát úkol co nejrychleji a zároveň slušností druhé a další posádky trpělivě vyčkat.
 • Pro plnění úkolu je právě jeden pokus, pokud není výslovně řečeno jinak. Splněním úkolu na stanovišti získá vesmírná posádka  B-kód, který zapíše do aplikace Holly 6000.
 • Pro úspěšné vyřešení šifer a bonusových úkolů může být zapotřebí použít informace a materiály, které vesmírná posádka získala v dosavadním průběhu hry, případně pomůcky, které budou uvedeny v doporučené výbavě.
 • V průběhu hry budou vesmírné posádky získávat části pokladové šifry. I když je přesný počet jejích části předem neznámý, neměl by pro žádnou posádku být problém určit, že už má všechny.
 • Každá vesmírná posádka bude sledována pomocí aplikace na vlastním vesmírném přijímači, do kterého bude zapisovat výsledky šifer a kódy získané splněním úkolů. Aplikace slouží pro přihlašování na stanovišti, získání nápovědy, řešení šifer či zadávání B-kódů. A v neposlední řadě k zalogování pokladu.
 • Hra končí v cíli zaznamenáním cílového kódu do vesmírné aplikace. Počítejte s tím, že cíl se nachází cca 15 minut od posledního stanoviště. Je nutné, aby byla přítomna celá vesmírná posádka.
 • Při příchodu do cíle je nutné odevzdat všechny neotevřené obálky. 
 • Pro čas odeslání cílového kódu platí tato pravidla:
  • do 20:00 – bez penalizace
  • od 20:00 do 20:30 s penalizací 2 body za minutu
  • po 20:30 – diskvalifikace
 • V zájmu hry i sebe samotných se zdržujte v okolí stanovišť pouze nezbytně dlouhou dobu. Neupozorníte tak další kosmopaka na polohu stanoviště a nepřilákáte cizí osoby, které mohou stanoviště poničit.
 • Je zakázáno sledovat jiné vesmírné posádky za účelem postupu k dalšímu stanovišti.
 • Záměrné vyhledávání stanoviště v terénu bez vyluštění příslušné šifry (haluzení) je přísně zakázáno:). Navíc je toto ošetřeno právě aplikací Holly 6000, kdy kód dalšího stanoviště půjde zadat až po zadání správného řešení šifry z předchozího stanoviště.
 • V průběhu hry (zejména během plnění úkolů) je každé kosmopako povinno chovat se jako zodpovědný člověk. Dbejte své osobní bezpečnosti a chovejte se slušně k ostatním kosmopakům. Pokud hra probíhá na území CHKO, NP apod., je každé kosmopako povinno řídit se pravidly této chráněné oblasti. Zejména (ale nikoli výlučně) je zakázáno odhazování odpadků, rozdělávání ohňů, nadměrně hlučné chování či ničení rostlinstva.

Bodování:

 • Bonifikace a penalizace jsou:
  • Prologová aktivita: 0-50 bodů
  • Navštívené stanoviště: +10 bodů  
  • Vyluštění šifry: +30 bodů  
  • Správně zapsaný B kód (splněný úkol): +15 bodů
  • Správně a včas zapsaný pokladový kód: +50 bodů
  • Vyžádání nápovědy: −10 bodů
  • Vyžádání řešení: −30 bodů (ruší postih za nápovědu)
 • Vítězem se stává vesmírná posádka kosmopak, jejíž bodový zisk je po ukončení hry nejvyšší, a která splnila všechna ostatní pravidla soutěže. Čas zaslání cílového kódu slouží jako pomocné kritérium při rovnosti bodů.
 • Organizace hry je putovní. Čestnou povinnost organizovat další ročník získává nejvýše postavená vesmírná posádka v konečném pořadí.
 • Vesmírná posádka kosmopak, která organizovala letošní ročník některé z šifrovacích her Lhota, Lavina nebo Labyrint, nebo je organizátorem některé z těchto her v roce příštím, může požádat o imunitu, a to nejpozději při registraci na místě konání. Pozdější žádosti nebudou brány v potaz. Získáním imunity se pořadí vesmírné posádky posune o jedno vzad. Tato informace bude do vyhlášení výsledků neveřejná.

Informace ke stravování

 • Stravenky pro páteční večeři budou vydávány u registrace. Páteční večeře je vydávána v místě ubytování. O sobotní večeři se dozvíte vše potřebné během hry.
 • Snídaně je vydávána bez stravenky.
 • Snídaně a večeře jsou vydávány v místě ubytování.
 • Konzumace pití není v ceně startovného.

Povinná výbava

 • Telefon s OS Android – jeden na tým stačí, ale musí přežít celou hru
 • Pivní krýgl (sklenice) – minimálně 0,4 l
 • Mapy.cz (ideálně jejich offline verze)
 • Kružítko
 • Pravítko
 • Nůžky

Doporučená výbava

 • Čelovka
 • UV Lampa
 • Šifrovací pomůcky a psací potřeby
 • Tématický kostým a teplé oblečení na páteční večer
 • Dost dat nebo USB kabel na telefon – budete nahrávat během hry dvě kratší videa, tak abyste je mohli nějak dostat na náš disk
 • Lékarnička, pro všechny případy